Yurtdışında, Londra’ da dil eğitimi alıyorsanız, havaalanı karşılama almış olmanız çok muhtemel. Nasıl karşılandığınızı gelin beraber izleyelim :)